Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Nové pravidlá v oblasti DPH – viac voľnosti a menej byrokracie

18.1.2018

Európska komisia dnes navrhla nové pravidlá, vďaka ktorým budú mať členské štáty viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb DPH, čo im umožní vytvoriť priaznivejšie daňové prostredie pre rast malých a stredných podnikov. Prispejú k vzniku jednotného európskeho priestoru v oblasti DPH, ale aj k odstraňovaniu podvodov s DPH v Únii, ktoré predstavujú straty až 50 miliárd eur.

Európsky rozmer vzdelávania

17.1.2018

V nadväznosti na závery samitu v Göteborgu Európska komisia dnes prijala tri iniciatívy s cieľom zmierniť sociálno-ekonomické nerovnosti, posilniť digitálne zručnosti a dodať vzdelávaniu potrebný európsky rozmer.

Menej plastov = zdravšia planéta

16.1.2018

Dnes bola prijatá vôbec prvá celoeurópska stratégia pre plasty, ktorá významne prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a k naplneniu Parížskej dohody. Táto plastová stratégia zmení spôsob, akým sa výrobky v EÚ navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú, tak aby sme prešli na fungujúce obehové hospodárstvo.

Bojujeme s falošnými správami

15.1.2018

Dnes dopoludnia sa konalo prvé stretnutie Expertnej skupiny na vysokej úrovni zameranej na hľadanie čo najúčinnejších spôsobov boja s falošnými správami a online dezinformáciami. Členmi skupiny sú predstavitelia online platforiem, mediálnych organizácií, občianskej spoločnosti, ale aj novinári či akademici.

Lacnejšie, bezpečnejšie a modernejšie elektronické platby

12.1.2018

Už túto sobotu, 13. januára 2018, vstúpia do platnosti nové pravidlá, vďaka ktorým budú elektronické platby za tovary a služby v obchodoch a online lacnejšie, jednoduchšie a bezpečnejšie.

Väčšia podpora propagácie európskych poľnohospodárskych výrobkov

12.1.2018

Komisia poskytne v tomto roku 169 miliónov Eur na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov z EÚ, čo je o 27 miliónov viac ako v roku 2017.

Komisia navrhuje investovať 1 miliardu EUR do špičkových európskych superpočítačov

11.1.2018

Aj napriek doterajším snahám a investíciám nemá Európska únia k dispozícii najvýkonnejšie superpočítače, a tie ktoré má, závisia od neeurópskych technológií.

Komisári nastavili priority pre rok 2018

10.1.2018

Na svojom prvom tohtoročnom stretnutí diskutovalo kolégium Európskych komisárov o prioritách na tento rok.

Verejné konzultácie: vyjadrite sa k rozpočtu EÚ po roku 2020

10.1.2018

Komisia o pár mesiacov predloží návrh ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ po roku 2020, ktorý je známy ako viacročný finančný rámec (VFR). Dnes sa konala prvá orientačná diskusia kolégia komisárov na túto tému. Komisia zároveň dnes začala sériu verejných konzultácií o prioritách EÚ, ktoré by sa mali odzrkadliť v budúcom rozpočte.

Nový vedúci Zastúpenia EK vo funkcii

8.1.2018

Svojej funkcie vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa dnes oficiálne ujal Ladislav Miko.