Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Rýchlejší pokrok pri vytváraní únie kapitálových trhov a odstránenie prekážok cezhraničného investovania

12.3.2018

Európska komisia dnes významne pokročila k vytvoreniu únie kapitálových trhov – predložila totiž návrhy predpisov, ktoré podporia alternatívne zdroje financovania a odstránia prekážky cezhraničného investovania.

Chránime európskych spotrebiteľov: na čele zoznamu odhalených nebezpečných výrobkov figurujú hračky a automobily

12.3.2018

Európska komisia dnes zverejnila správu o systéme včasného varovania pred nebezpečnými výrobkami za rok 2017.

Komisia zakladá vedomostné centrum na zlepšenie kvality potravín a posilnenie boja proti potravinovým podvodom

12.3.2018

Komisia reaguje na obavy spotrebiteľov súvisiace s kvalitou potravín a potravinovými podvodmi a zajtra spustí fungovanie Vedomostného centra pre potravinové podvody a kvalitu potravín, ktoré bude pôsobiť v rámci Spoločného výskumného centra a bude v plnej miere financované Komisiou.

Zasadzujeme sa za lepšie postavenie žien

8.3.2018

Komisia pri príležitosti 110. Medzinárodného dňa žien vydáva správu o rovnosti medzi ženami a mužmi a predkladá aj správu o ženách v oblasti technológií.

Udržateľné financie

8.3.2018

Európska komisia dnes prijala dva akčné plány v oblasti udržateľných financií.

Správa o Slovensku 2018

7.3.2018

Európska komisia dnes zverejnila hodnotiace správy všetkých krajín Európskej únie.

Začína týždeň startupov

5.3.2018

Dnes začal tretí ročník iniciatívy Startup Europe Week.

Interrrail - bezplatné cestovanie pre mladých Európanov

2.3.2018

Európska komisia včera schválila rozhodnutie o financovaní, ktoré sa týka návrhu Európskeho parlamentu o „bezplatnom poukaze na Interrail pre Európanov, ktorí dovŕšia 18 rokov“.

Ako na nezákonný obsah online?

2.3.2018

Komisia v nadväznosti na svoje septembrové oznámenie predložila súbor prevádzkových opatrení a s nimi súvisiacich bezpečnostných opatrení, ktoré majú spoločnosti a členské štáty prijať v záujme boja proti nezákonnému obsahu online.

Bezpečná prevádzka dronov

22.2.2018

Európska únia zverejnila spoločné pravidlá na bezpečné fungovanie dronov, ktoré sú významnou súčasťou Stratégie v oblasti letectva pre Európu.