Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Online predplatné so sebou aj za hranicami

19.3.2018

Od apríla 2018 sa začne uplatňovať nariadenie EÚ o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu.

Zdravé potraviny pre milióny európskych školákov vďaka programu EÚ

15.3.2018

Viac ako 30 miliónov detí v EÚ dostáva v rámci školského programu EÚ mlieko, ovocie a zeleninu.

Virtuálna výmena v rámci programu Erasmus+

15.3.2018

Erasmus+, jeden z ikonických a najúspešnejších programov EÚ, dnes rozširuje svoje mobilitné akcie o elektronickú ponuku, vďaka ktorej sa podarí prepojiť väčší počet študentov a mladých ľudí z európskych krajín a krajín južného susedstva EÚ.

Európska migračná agenda: nepoľavme v úsilí

14.3.2018

Pred pripravovaným marcovým zasadnutím Európskej rady dnes Komisia predkladá správu o pokroku, ktorý sa dosiahol pri realizácii európskej migračnej agendy a vytyčuje ďalšie kľúčové opatrenia, ktoré je potrebné ešte prijať, a to aj v súlade s politickým plánom Komisie z decembra 2017, ktorého cieľom je dosiahnuť komplexnú dohodu o migrácii do júna 2018.

Dôslednejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia vízová politika EÚ

14.3.2018

Komisia dnes navrhla reformu spoločnej vízovej politiky EÚ – chce ju prispôsobiť meniacej sa bezpečnostnej situácii, problémom spojeným s migráciou aj novým príležitostiam, ktoré prináša technologický vývoj. Navrhované zmeny vízového kódexu umožnia legálne cestujúcim osobám ľahšie získať vízum na cestu do Európy, čím podporia cestovný ruch, obchod aj podnikanie. Zároveň posilnia bezpečnosť a zmiernia riziká spojené s nelegálnou migráciou.

Znižovanie rizík v bankovej únii: Komisia predstavuje opatrenia na rýchlejšie zníženie objemu nesplácaných úverov v bankovom sektore

14.3.2018

Komisia dnes navrhla ambiciózny a komplexný balík opatrení zameraných na nesplácané úvery v Európe, pričom využíva výrazný pokrok dosiahnutý pri znižovaní rizík v bankovom sektore.

Komisia prijíma návrhy týkajúce sa Európskeho orgánu práce a prístupu k sociálnej ochrane

13.3.2018

Európska komisia dnes prijala nové konkrétnejšie iniciatívy, ktorých cieľom je ďalej rozvíjať Európsky pilier sociálnych práv.
Zapojte Vašu strednú školu aj tento rok do súťaže Mladý Európan

Zapojte Vašu strednú školu aj tento rok do súťaže Mladý Európan

12.3.2018

Zastúpenie Európskej komisie a 9 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok už trinásty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom 2. a/alebo 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Rýchlejší pokrok pri vytváraní únie kapitálových trhov a odstránenie prekážok cezhraničného investovania

12.3.2018

Európska komisia dnes významne pokročila k vytvoreniu únie kapitálových trhov – predložila totiž návrhy predpisov, ktoré podporia alternatívne zdroje financovania a odstránia prekážky cezhraničného investovania.

Chránime európskych spotrebiteľov: na čele zoznamu odhalených nebezpečných výrobkov figurujú hračky a automobily

12.3.2018

Európska komisia dnes zverejnila správu o systéme včasného varovania pred nebezpečnými výrobkami za rok 2017.