Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Európsky deň priemyslu: Modernizácia nášho priemyslu

21.2.2018

Európsky deň priemyslu sa po minuloročnom úspešnom vydaní vracia v rozšírenej verzii. V dňoch 22. a 23. februára sa 600 zástupcov hlavných hráčov z oblasti priemyslu, financií, výskumu a inovácií stretne spolu s vysokými politickými predstaviteľmi EÚ v Bruseli.

Ako vnímame korupciu?

20.2.2018

Európska komisia dnes zverejnila výsledky dvoch prieskumov za jednotlivé členské štáty.

Facebook, Twitter a Google+ - budú rešpektovať práva spotrebiteľov

15.2.2018

Spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá dnes zverejnili zmeny v podmienkach poskytovania služieb, aby dosiahli súlad s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Preveríme postupy vracania DPH

15.2.2018

Európska komisia dnes začala kontrolu s cieľom posúdiť, či je vrátenie DPH podnikom v členských štátoch EÚ v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a judikatúrou Súdneho dvora EÚ. Ide o súčasť aktivít smerujúcich k vytvoreniu jednotného priestoru DPH, v ktorom sa výrazne znížiť administratívna záťaž pre podniky.

Rozpočet EÚ po roku 2020 – aké sú možnosti?

14.2.2018

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes napoludnie novinárom osobne predstavil rôzne scenáre, ako aj možné finančné dopady nového a zmodernizovaného viacročného finančného rámca (t. j. rozpočtu) EÚ.

Návrhy na zefektívnenie činnosti Európskej únie

14.2.2018

Európska komisia dnes predstavila viacero praktických krokov, ktoré by mohli zefektívniť prácu Európskej únie a zlepšiť prepojenie medzi lídrami inštitúcií EÚ a občanmi Európy.

Ako postupovať pri verejnom obstarávaní projektov z prostriedkov EÚ?

13.2.2018

Komisia dnes uverejnila nové usmernenie, ktoré je určené pre štátnych, regionálnych a miestnych úradníkov pracujúcich s finančnými prostriedkami EÚ.

V nedeľu 11.2. bude Európsky deň tiesňového čísla 112

9.2.2018

Bezplatné a jednotné celoeurópske číslo tiesňového volania 112 funguje od roku 1991.

Výroba batérií v EÚ

9.2.2018

V pondelok 12. februára2018 bude Komisia hostiť 2. stretnutie na vysokej úrovni Európskej aliancie pre batérie. Stretnutia sa zúčastnia zástupcovia európskeho priemyslu, politickí predstavitelia zainteresovaných členských štátov, Európska investičná banka, EK, ktorí sa budú zaoberať produkciou batérií v EÚ.

Zimná hospodárska prognóza: rast a pozitívny vývoj

7.2.2018

Európska komisia dnes zverejnila svoju zimnú hospodársku prognózu, ktorá obsahuje informácie k predpokladanému vývoju HDP a inflácie. Od tohto roku bude Komisia uverejňovať dve súhrnné prognózy (jarnú a jesennú) a dve priebežné prognózy (zimnú a letnú).