Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Európsky zbor solidarity: Komisia plánuje na iniciatívu vyčleniť vyše 340 miliónov eur do roku 2020

30.5.2017

Komisia dnes predložila návrh rozpočtu pre Európsky zbor solidarity na nasledujúce tri roky a navrhla preň osobitný právny rámec.

Komisia navrhla rozpočet EÚ na rok 2018: 161 miliárd eur na posilnenie ekonomiky a bezpečnosti, z ktorých bude mať veľký úžitok aj Slovensko

30.5.2017

Komisia dnes predložila návrh rozpočtu na rok 2018 vo výške 161 miliárd eur vo viazaných rozpočtových prostriedkoch s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta, najmä pre mladých ľudí, a podporovať rast a strategické investície. Rozpočet EÚ rok bude aj naďalej pomáhať riešiť problém migrácie v rámci EÚ aj mimo nej.

Iniciatíva pre mladých ľudí: Komisia stanovuje stratégiu pre kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

30.5.2017

Komisia dnes prijala nové iniciatívy v oblasti školského a vysokoškolského vzdelávania, ako aj návrh na sledovanie uplatnenia absolventov, aby pomohla členským štátom zhromažďovať informácie o tom, čo absolventi robia po skončení štúdia.

Podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič na Slovensku

26.5.2017

Dnes (26. mája) sa podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič zúčastní medzinárodnej bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2017 v Bratislave, kde vystúpi v popoludňajšej panelovej diskusii na tému „Navigácia smerom na štvrtú priemyselnú revolúciu.“

Komisia otvára vyšetrovanie navrhovaného verejného financovania závodu Jaguar Land Rover na Slovensku

24.5.2017

Európska komisia začala podrobné vyšetrovanie, ktorého cieľom je posúdiť, či plány Slovenskej republiky poskytnúť 125 miliónov eur spoločnosti Jaguar Land Rover na účely investovania do automobilového závodu v Nitre sú v súlade s pravidlami EÚ o regionálnej štátnej pomoci.

Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú podporu vo výške 36 miliónov eur na výstavbu národného futbalového štadiónu v Bratislave

24.5.2017

Európska komisia v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ schválila podporu Slovenska na výstavbu národného futbalového štadióna v Bratislave. Komisia dospela k názoru, že uvedené opatrenie prispeje k podpore športu a kultúry bez toho, aby narušilo hospodársku súťaž na jednotnom trhu EÚ.

V boji proti trestnej činnosti a terorizmu pomôže európsky vyšetrovací príkaz

23.5.2017

Včera (22. mája) nadobudol účinnosť „európsky vyšetrovací príkaz“ vďaka ktorému sa zjednoduší práca justičných orgánov v prípade, že žiadajú o dôkazy, ktoré sa nachádzajú v inom členskom štáte EÚ. Európsky vyšetrovací príkaz je totiž založený na vzájomnom uznávaní, čo znamená, že každý členský štát EÚ je povinný uznať a vykonať žiadosť druhého štátu rovnako, ako by konal v prípade rozhodnutia vydaného vlastnými orgánmi.

Komisia dnes zverejnila výročnú správu o kvalite vody na kúpanie v EÚ

23.5.2017

Z výsledkov dnes zverejnenej výročnej správy o kvalite vody na kúpanie vyplýva, že viac ako 85 percent lokalít určených na kúpanie monitorovaných v roku 2016 v celej Európe (EÚ, Albánsko a Švajčiarsko) spĺňa tie najprísnejšie požiadavky na výbornú kvalitu vody, t. j. vody, ktorá je prevažne bez znečisťujúcich látok škodlivých pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Komisia dnes vydala odporúčania pre Slovensko

22.5.2017

Európska komisia každoročne prostredníctvom takzvaného Európskeho semestra komplexne hodnotí hospodársku situáciu v členských štátoch (najnovšia Správa o Slovensku bola zverejnená tento rok vo februári) a na základe tohto hodnotenia následne prichádza so zoznamom špecifických odporúčaní šitých na mieru každej krajine.

Komisia objasňuje zrušenie roamingových poplatkov

19.5.2017

Presne za štyri týždne (15.júna) sa vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie a zároveň v troch krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) vďaka nariadeniu EK zrušia roamingové poplatky.