Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Boj proti nenávistným prejavom na internete – Spoločná iniciatíva Komisie a platforiem sociálnych médií prináša výsledky

1.6.2017

Európska komisia dnes (1. júna) zverejnila hodnotenie pri príležitosti prvého výročia kódexu správania sa pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete. V tomto kódexe sa štyri najvýznamnejšie platformy sociálnych médií - spoločnosti Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft – presne pred rokom zaviazali k viacerým krokom, ktoré majú za cieľ zabrániť šíreniu takéhoto obsahu v Európe.

Európa v pohybe: Komisia prijala opatrenia na modernizáciu európskej mobility a dopravy

31.5.2017

Európska komisia dnes (31. mája) prijala balíček 8 legislatívnych návrhov zameraných na modernizáciu sektoru nákladnej dopravy v Európe, ktorý zamestnáva až 5 miliónov osôb, na druhej strane je však jedným z hlavným zdrojom znečistenia (až štvrtina emisií skleníkových plynov pochádza z dopravy, z toho 70 percent emisií pochádza práve z cestnej dopravy). Cieľom predloženého balíčka je však nielen riešiť otázky veľkej preťaženosti ciest a znečistenia, ale tiež reagovať na rastúci počet prepravcov v cestnej nákladnej doprave a ich pracovné a sociálne podmienky.

Silná eurozóna, silné euro a silná Únia: Komisia predstavila možnosti prehĺbenia európskej hospodárskej a menovej únie

31.5.2017

Európska komisia dnes (31. mája) predstavila diskusný dokument, ktorý sa venuje možnosti prehĺbenia európskej hospodárskej a menovej únie (eurozóny). Obsahuje konkrétne kroky, ktoré by sa dali uskutočniť do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, ako aj niekoľko možností, ako by sa mohlo postupovať v nasledujúcich rokoch.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) dnes zverejnil výsledky a najväčšie zistenia za rok 2016

31.5.2017

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) dnes zverejnil Výročnú správu za rok 2016. Z nej vyplýva, že úrad, ktorý vyšetruje podvody v súvislosti s rozpočtom EÚ, korupciu a závažné porušenia pravidiel v rámci európskych inštitúcií v minulom roku zintenzívnil svoju činnosť a zameral sa na vyšetrovanie veľkých nadnárodných prípadov, ktoré zväčša viedli k finančným odporúčaniam vo výške niekoľkých miliónov eur.

Európsky zbor solidarity: Komisia plánuje na iniciatívu vyčleniť vyše 340 miliónov eur do roku 2020

30.5.2017

Komisia dnes predložila návrh rozpočtu pre Európsky zbor solidarity na nasledujúce tri roky a navrhla preň osobitný právny rámec.

Komisia navrhla rozpočet EÚ na rok 2018: 161 miliárd eur na posilnenie ekonomiky a bezpečnosti, z ktorých bude mať veľký úžitok aj Slovensko

30.5.2017

Komisia dnes predložila návrh rozpočtu na rok 2018 vo výške 161 miliárd eur vo viazaných rozpočtových prostriedkoch s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta, najmä pre mladých ľudí, a podporovať rast a strategické investície. Rozpočet EÚ rok bude aj naďalej pomáhať riešiť problém migrácie v rámci EÚ aj mimo nej.

Iniciatíva pre mladých ľudí: Komisia stanovuje stratégiu pre kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

30.5.2017

Komisia dnes prijala nové iniciatívy v oblasti školského a vysokoškolského vzdelávania, ako aj návrh na sledovanie uplatnenia absolventov, aby pomohla členským štátom zhromažďovať informácie o tom, čo absolventi robia po skončení štúdia.

Podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič na Slovensku

26.5.2017

Dnes (26. mája) sa podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič zúčastní medzinárodnej bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2017 v Bratislave, kde vystúpi v popoludňajšej panelovej diskusii na tému „Navigácia smerom na štvrtú priemyselnú revolúciu.“

Komisia otvára vyšetrovanie navrhovaného verejného financovania závodu Jaguar Land Rover na Slovensku

24.5.2017

Európska komisia začala podrobné vyšetrovanie, ktorého cieľom je posúdiť, či plány Slovenskej republiky poskytnúť 125 miliónov eur spoločnosti Jaguar Land Rover na účely investovania do automobilového závodu v Nitre sú v súlade s pravidlami EÚ o regionálnej štátnej pomoci.

Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú podporu vo výške 36 miliónov eur na výstavbu národného futbalového štadiónu v Bratislave

24.5.2017

Európska komisia v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ schválila podporu Slovenska na výstavbu národného futbalového štadióna v Bratislave. Komisia dospela k názoru, že uvedené opatrenie prispeje k podpore športu a kultúry bez toho, aby narušilo hospodársku súťaž na jednotnom trhu EÚ.