Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

V boji proti trestnej činnosti a terorizmu pomôže európsky vyšetrovací príkaz

23.5.2017

Včera (22. mája) nadobudol účinnosť „európsky vyšetrovací príkaz“ vďaka ktorému sa zjednoduší práca justičných orgánov v prípade, že žiadajú o dôkazy, ktoré sa nachádzajú v inom členskom štáte EÚ. Európsky vyšetrovací príkaz je totiž založený na vzájomnom uznávaní, čo znamená, že každý členský štát EÚ je povinný uznať a vykonať žiadosť druhého štátu rovnako, ako by konal v prípade rozhodnutia vydaného vlastnými orgánmi.

Komisia dnes zverejnila výročnú správu o kvalite vody na kúpanie v EÚ

23.5.2017

Z výsledkov dnes zverejnenej výročnej správy o kvalite vody na kúpanie vyplýva, že viac ako 85 percent lokalít určených na kúpanie monitorovaných v roku 2016 v celej Európe (EÚ, Albánsko a Švajčiarsko) spĺňa tie najprísnejšie požiadavky na výbornú kvalitu vody, t. j. vody, ktorá je prevažne bez znečisťujúcich látok škodlivých pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Komisia dnes vydala odporúčania pre Slovensko

22.5.2017

Európska komisia každoročne prostredníctvom takzvaného Európskeho semestra komplexne hodnotí hospodársku situáciu v členských štátoch (najnovšia Správa o Slovensku bola zverejnená tento rok vo februári) a na základe tohto hodnotenia následne prichádza so zoznamom špecifických odporúčaní šitých na mieru každej krajine.

Komisia objasňuje zrušenie roamingových poplatkov

19.5.2017

Presne za štyri týždne (15.júna) sa vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie a zároveň v troch krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) vďaka nariadeniu EK zrušia roamingové poplatky.

Premiestňovanie a presídľovanie: Komisia vyzýva všetky členské štáty, aby splnili záväzky, ku ktorým sa zaviazali

17.5.2017

Komisia včera (16. mája) prijala dvanástu správu o pokroku dosiahnutom v rámci mechanizmu núdzového premiestňovania a systému presídľovania EÚ, v ktorej sa posudzujú opatrenia prijaté od 12. apríla 2017.

Slávnostné otvorenie úseku rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša

16.5.2017

Dnes (16.mája) bol za prítomnosti ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušana Chreneka a generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Jána Ďurišina slávnostne otvorený úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša.

Európska komisia predĺži mandát Jána Figeľa ako osobitného vyslanca EÚ pre podporu náboženskej slobody vo svete

12.5.2017

Komisia sa rozhodla predĺžiť o rok mandát Jána Figeľa ako osobitného vyslanca EÚ pre podporu náboženskej slobody vo svete.

Jarná hospodárska prognóza 2017: čaká nás stabilný rast

11.5.2017

Európska komisia dnes zverejnila jarnú hospodársku prognózu 2017. V prípade Slovenska sa predpokladá, že rast reálneho HDP v roku 2017 dosiahne solídne tempo vo výške 3 percent a do roku 2018 sa zvýši na 3,6 percenta, pričom hlavným ťahúňom rastu budú výdavky domácností.

„Stupavské zelé“ pod ochranou EÚ

11.5.2017

Stupavské zelé je ďalšou z radu slovenských potravín, ktorá sa dostala do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení EÚ.

Prieskum Zastúpenia EK o budúcnosti EÚ: Najväčšiu podporu u ľudí má intenzívnejšia spolupráca

11.5.2017

Zastúpenie Európskej komisie organizovalo v dňoch 5.-9. mája prieskum, v ktorom mali návštevníci Bratislavského majálesu (5.-7. mája) a osláv Dňa Európy (9. mája) v Bratislave možnosť vyjadriť sa k budúcnosti EÚ.