Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Počet nových žiadateľov o azyl klesol v prvom štvrťroku 2016 na menej ako 290 tisíc

17.6.2016

Počas prvého štvrťroka 2016 (od januára do marca 2016) požiadalo o medzinárodnú ochranu v členských štátoch Európskej únie (EÚ) 287 100 žiadateľov o azyl, čo je o 33 % menej ako v poslednom štvrťroku 2015 (vtedy bolo zaregistrovaných 426 000 nových žiadateľov).

Slovensko čelí žalobe kvôli skládke

16.6.2016

Európska komisia opäť žaluje Slovensko na Súdnom dvore EÚ v súvislosti s nelegálnou skládkou v Žiline-Považskom Chlmci. Komisia v žalobe navrhuje pokutu za nevykonanie rozsudku Súdneho dvora z apríla 2013. Súdny dvor EÚ v tomto rozsudku stanovil, že rozhodnutia o prevádzke skládky Žilina – Považský Chlmec sa musia prijať v súlade s európskymi pravidlami o ochrane životného prostredia. Účelom týchto pravidiel je zabrániť vážnemu ohrozeniu ľudského zdravia a životného prostredia.

Endokrinné disruptory v pesticídoch a biocídoch

15.6.2016

Európska komisia dnes predložila kritériá identifikácie endokrinných disruptorov v prípravkoch na ochranu rastlín a biocídnych výrobkoch.

Tri hodnotiace správy v oblasti migrácie

15.6.2016

Európska komisia dnes prijala druhé odporúčanie týkajúce sa presunov do Grécka na základe dublinského nariadenia.

14. júna 2016 si pripomíname 31. výročie vzniku schengenského priestoru

14.6.2016

Slovensko sa jeho súčasťou stalo v roku 2007.
Schengenský priestor znamená voľný pohyb osôb bez hraničných kontrol medzi štátmi, ktoré sú jeho súčasťou.

Pozvánka: „Moderné vzdelávanie prispôsobené potrebám trhu práce – hudba budúcnosti?”

13.6.2016

Vo štvrtok 16. júna 2016 sa uskutoční seminár na tému: „Moderné vzdelávanie prispôsobené potrebám trhu práce – hudba budúcnosti?”

V roku 2014 získalo občianstvo EÚ takmer 900 000 osôb

13.6.2016

Štatistický úrad EÚ Eurostat mapoval počet udelených občianstiev EÚ v roku 2014. Vyplýva z neho, že v danom roku získalo občianstvo členského štátu EÚ 890 000 ľudí, čo je oproti 981 000 ľuďom v roku 2013 mierny pokles. Od roku 2009 získalo občianstvo niektorého členského štátu EÚ viac ako 5 miliónov ľudí.

Konferencia: Vplyv technologických zmien na systém sociálneho zabezpečenia a pracovné právo

10.6.2016

Stretnutie s novinármi a konferencia v súvislosti s pripravovaným slovenským predsedníctvom 14. júna v Bratislave
Hraj o 3 lístky na Pohodu s Europe Direct Trenčín!

Hraj o 3 lístky na Pohodu s Europe Direct Trenčín!

10.6.2016

Europe Direct Trenčín bude počas najbližších dvoch týždňov zverejňovať na svojej Facebook stránke súťažné indície o lístok na hudobný festival Pohoda, ktorý sa bude konať v dňoch 7. – 9. júla 2016.

7. Európsky samit regiónov a miest

7.6.2016

Európsky výbor regiónov organizuje každé dva roky Európsky summit regiónov a miest, na ktorom sa schádzajú politici zo všetkých úrovní správy v Európe – miestnej, regionálnej aj európskej – spolu s expertmi a zainteresovanými stranami, aby diskutovali o politických opatreniach, ktoré ovplyvňujú každodenný život a podnikanie vo všetkých regiónoch EÚ.