Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hraj o 3 lístky na Pohodu s Europe Direct Trenčín!

Hraj o 3 lístky na Pohodu s Europe Direct Trenčín!

10.6.2016

Europe Direct Trenčín bude počas najbližších dvoch týždňov zverejňovať na svojej Facebook stránke súťažné indície o lístok na hudobný festival Pohoda, ktorý sa bude konať v dňoch 7. – 9. júla 2016.

7. Európsky samit regiónov a miest

7.6.2016

Európsky výbor regiónov organizuje každé dva roky Európsky summit regiónov a miest, na ktorom sa schádzajú politici zo všetkých úrovní správy v Európe – miestnej, regionálnej aj európskej – spolu s expertmi a zainteresovanými stranami, aby diskutovali o politických opatreniach, ktoré ovplyvňujú každodenný život a podnikanie vo všetkých regiónoch EÚ.

Návrhy Európskej komisie v oblasti migrácie

7.6.2016

Európska komisia dnes oznámila nový rámec partnerstva v oblasti migrácie, ktorého cieľom je zaistiť posilnenie spolupráce s tretími krajinami za účelom lepšieho zvládania migrácie.

Maroš Šefčovič na čele najvplyvnejších osobností pre energetickú efektívnosť

3.6.2016

Slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu opäť bodoval, keď suverénne zvíťazil v rebríčku najvplyvnejších odborníkov v oblasti energetickej efektívnosti.

Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo

2.6.2016

Európska komisia dnes predložila usmernenia, ktorých cieľom je podporiť a motivovať spotrebiteľov, podniky a verejné orgány k zapojeniu sa do zdielaného hospodárstva.

Prvé výročie Európskeho fondu pre strategické investície

1.6.2016

Investičný plán pre Európu je prvou významnou iniciatívou Európskej komisie pod vedením Jean-Claude Junckera. Za jeho vznikom stojí potreba opätovne naštartovať investície, ktoré vytvoria nové pracovné miesta, ako aj potreba posilniť jednotný trh a podporiť malé a stredné podniky.

Siedmy ročník európskeho ocenenia pre bezbariérové mestá

1.6.2016

Európska komisia spúšťa ďalší ročník súťaže Access City Award 2017. Ide o európske ocenenie pre mestá, ktoré sú prístupné pre ľudí so zdravotným postihnutím a pre starších ľudí.

Víťazom národného kola súťaže Mladý Európan 2016 je Gymnázium Partizánske

27.5.2016

V dňoch 24. – 25. mája 2016 sa na Štrbskom plese uskutočnilo národné kolo súťaže Mladý Európan 2016. Už jedenásty ročník súťaže bol organizovaný Zastúpením Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s 12 regionálnymi informačnými centrami Europe Direct.

Európska komisia dnes požiadala Slovensko i ďalšie štyri krajiny EÚ, aby dodržiavali pravidlá EÚ týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy

26.5.2016

Slovensko by podľa Komisie malo zmeniť právne predpisy týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy z dôvodu, že porušujú voľný pohyb kapitálu a slobodu usadiť sa.

Komisia zverejnila výročnú správu o kvalite vody na kúpanie

25.5.2016

Európska komisia spolu s Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) vypracovali výročnú správu o kvalite vôd na kúpanie, v ktorej posúdili kvalitu vody na kúpanie v roku 2015 a uviedli miesta, kde sa očakáva dobrá kvalita v roku 2016.