Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Európska komisia

Euro Road Trip - osem mladých ľudí, dve trasy: nasledujúca zastávka Slovensko

12.9.2019

Od 23. augusta do 29. septembra spája projekt životy 8 mladých ľudí. Počas 5-týždňového dobrodružstva spoznajú cestou karavanom vyše 30 regiónov Európy vrátane toho nášho!

Európska komisia a WHO spojili sily na propagáciu prínosov očkovania

12.9.2019

Európska komisia a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dnes v Bruseli spoločne organizujú 1. celosvetový samit o očkovaní.

Spravodlivosť v potravinovom dodávateľskom reťazci: Komisia víta podporu, ktorú členské štáty vyjadrili posilneniu cenovej transparentnosti

12.9.2019

Po zákaze nekalých obchodných praktík a zlepšení podmienok spolupráce výrobcov Komisia v máji predstavila 3. prvok na posilnenie spravodlivosti v potravinovom dodávateľskom reťazci: zintenzívnenie zberu informácií o cenách agropotravinových výrobkov v rôznych fázach dodávateľského reťazca s cieľom zistiť, ako sa ceny určujú.

Komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej: ambicióznejšia Únia

10.9.2019

Zvolená predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová dnes predstavila svoj tím, ako aj novú štruktúru budúcej Európskej komisie.

Mladí prekladatelia: Európska komisia otvára prekladateľskú súťaž pre školy na rok 2019

4.9.2019

Európska komisia vyhlásila už 13. ročník každoročnej súťaže Juvenes Translatores pre študentov stredných škôl z celej Európy.

Komisia zaregistrovala 3 nové európske iniciatívy občanov a jednu označila za právne neprípustnú

4.9.2019

Európska komisia dnes rozhodla, že zaregistruje 3 nové európske iniciatívy občanov.

Cena pre občiansku spoločnosť 2019 venovaná posilneniu postavenia žien a boju za rodovú rovnosť

3.9.2019

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyhlasuje súťaž o Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2019, ktorej témou je Viac žien v európskej spoločnosti a hospodárstve.

Program EÚ školákom opäť prináša mlieko, ovocie a zeleninu

2.9.2019

So začiatkom nového školského roka sa opäť rozbieha program EÚ na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách na obdobie 2019 – 2020.

Sucho v Európe: Členské štáty sa dohodli na podporných opatreniach

28.8.2019

Súbor podporných opatrení navrhla Európska komisia, aby odbremenila poľnohospodárov od finančných ťažkostí spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami a aby zvýšila dostupnosť krmiva pre zvieratá.

Plynulejšie cestovanie z východu na západ vďaka cestnému spojeniu v Prešove financovanému z prostriedkov EÚ

23.8.2019

Z Kohézneho fondu sa investuje 278,4 milióna EUR na dokončenie obchvatu Prešova zo západu na juh na slovenskej diaľnici D1. Diaľnica D1 prechádza cez najväčšie mestá krajiny zo západu na východ – cez Bratislavu, Žilinu, Poprad, Prešov, Košice a Michalovce neďaleko hranice s Ukrajinou – a je súčasťou koridoru Rýn – Dunaj transeurópskej dopravnej siete.