Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Európska komisia

Rola online trhovísk pri výbere DPH a v boji proti daňovým podvodom

11.12.2018

Komisia predstavila nové opatrenia, ktoré pripravia pôdu pre hladký prechod na nové pravidlá pre DPH pri elektronickom obchodovaní, platné od januára 2021.

Pokrok v oblasti bezpečnosti

11.12.2018

Komisia predložila správu o pokroku dosiahnutom pri budovaní bezpečnostnej únie.

Dohoda o posilnení kybernetickej bezpečnosti

11.12.2018

Európsky parlament, Rada a Európska komisia dospeli k politickej dohode v súvislosti s právnym aktom o kybernetickej bezpečnosti, ktorým sa posilňuje mandát agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, ENISA).

Podľa prieskumu v Európe rastie antisemitizmus

11.12.2018

Nový prieskum Európskej agentúry pre základné práva odhaľuje, že 9 z 10 európskych Židov má pocit, že antisemitizmus za posledných 5 rokov zosilnel.

Členské štáty a Komisia budú spolupracovať na vývoji európskej umelej inteligencie

7.12.2018

Komisia dnes v rámci svojej stratégie týkajúcej sa umelej inteligencie (z apríla 2018) predstavila koordinovaný plán, ktorý vypracovala s členskými štátmi na podporu rozvoja a využívania umelej inteligencie v Európe.

Pomáhame Ježiškovi: Bezpečné výrobky pod stromčekom

6.12.2018

Na deň svätého Mikuláša, menej ako dva týždne pred Vianocami, predstavila komisárka Jourová výsledky testovania hračiek a vianočných svetielok.

EÚ intenzívnejšie zakročí proti dezinformáciám

5.12.2018

EÚ dnes prezentovala akčný plán, na základe ktorého intenzívnejšie zakročí proti dezinformáciám v Európe aj za jej hranicami.

Komisia navrhuje, ako ešte väčšmi posilniť globálnu úlohu eura

5.12.2018

Jednotná mena euro má strategický význam a je potrebné zabezpečiť, aby mohla zohrávať na medzinárodnej scéne plnohodnotnú úlohu.

Konečne končí geoblocking

3.12.2018

Dnes (3. 12. 2018) končí geoblocking, čiže pravidlá zabraňujúce neodôvodnenému geografickému blokovaniu pri online nákupoch.

Ďalších 12 000 bezplatných cestovných poukazov na objavovanie Európy

29.11.2018

Európska komisia spúšťa 2. kolo iniciatívy DiscoverEU.