Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Europe Direct Trenčín
Europe Direct Trenčín

Informačné centrum EUROPE DIRECT Trenčín patrí do celoeurópskej siete informačných centier pod jednotným názvom EUROPE DIRECT. Centrum sídli na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja a slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou.

Informačné centrum môžete navštíviť každý pracovný deň od 8:00 – 15:00 h na adrese Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja na 4. nadzemnom podlaží.

V informačnom centre EUROPE DIRECT Trenčín Vám osobne pomôžeme získať potrebné informácie a odpovede na otázky týkajúce sa Európskej únie zamerané na prácu, štúdium, cestovanie, nakupovanie, pobyt a podnikanie v EÚ.

Služby informačného centra EUROPE DIRECT Trenčín:

  • Poskytujeme informácie a novinky z EÚ
  • Praktické informácie o pracovných a študijných možnostiach v EÚ
  • Odporúčania a rady na prekonanie praktických problémov pri uplatňovaní Vašich práv v EÚ
  • Bezplatné tlačené materiály a brožúry o Európskej únii v našej európskej knižnici
  • Možnosť zúčastniť sa na rôznych podujatiach a súťažiach organizovaných EUROPE DIRECT centrom
  • Kontaktné údaje európskych organizácií a inštitúcií
  • Možnosť vyhľadávania v našom centre informácie týkajúce sa EÚ prostredníctvom internetu na webových lokalitách EÚ

Informačné centrum EUROPE DIRECT Trenčín môžete navštíviť osobne alebo nás môžete kontaktovať telefonicky prípadne e-mailom.

Adresy informačných EUROPE DIRECT centier v regiónoch nájdete: https://ec.europa.eu/slovakia/services/contact-points_sk

Medzinárodná služba EUROPE DIRECT pre Vás k dispozícií bezplatne: http://europa.eu/europedirect/

Kancelária EDTN Kancelária EDTN Kancelária EDTN